We hanteren een uurtarief van €10,25 voor een contract met vaste dagdelen. Bij een contract van flexibele uren rekenen wij een tarief van €10,40 per uur. Dit omdat het meer werk is voor een goede planning. Extra dagen zijn af te nemen voor het tarief waar het contract voor loopt.

Toeslagen

Als u werkt of in de gemeentelijke doelgroep valt, kunt u de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag van de overheid aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten oplopend tot 96 % voor het eerste kind, en oplopend van 67,6% tot 96% voor tweede en volgende kinderen.

De kinderopvangtoeslag wordt berekend over een maximaal bruto uurtarief. Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt dit tarief € 10,25 per uur. Het kind waarvoor u de meeste uren opvang afneemt, telt voor de Belastingdienst als eerste kind. U mag per jaar niet meer dan 2.760 uur bij de Belastingdienst aanvragen (gemiddeld 230 uur per maand) en krijgt over maximaal 140% van de uren van de minst werkende ouder kinderopvangtoeslag.

U kunt kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen met Mijn toeslagen. U heeft hiervoor een LKR nummer nodig. Het Landelijk Register Kinderopvang nummer van Kinderopvang Buitenleven is 191 763 123. U krijgt binnen 5 weken na uw aanvraag een brief in uw berichtenbox van de belastingdienst.

U ontvangt kinderopvangtoeslag maandelijks rond de twintigste van de maand. De toeslag wordt als een voorschot (voor de komende maand) uitbetaald.

Rond de twintigste van iedere maand ontvangt u van Kinderopvang Buitenleven een factuur voor de lopende maand. Het bruto maandbedrag wordt vanaf de 25e van de maand per automatisch incasso van uw bankrekening afgeschreven.

U kunt zelf uw netto kosten voor kinderopvangtoeslag inzien door in de loggen op de site van de Belastingdienst.

Kinderopvang Buitenleven
Ald Duerswâld 2
9241 WN Wijnjewoude

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 7.00 – 18.00 uur

Wij zijn gesloten op feestdagen.

Vakantie 2024
Zomervakantie
De eerste twee weken van de bouwvak zijn wij gesloten.
• Week 32 (5 t/m 11 augustus 2024)
• Week 33 (12 t/m 18 augustus 2024)

Kerstvakantie
25 december t/m 1 januari 2025