Buitenleven biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke dingen. De activiteiten die gedaan worden, worden afgestemd op de interesses en behoeftes van de kinderen. Kinderen hoeven niet met een activiteit mee te doen. Buitenleven hanteert een aantal vaste momenten gedurende de dag, de zogenaamde ‘tafelmomenten’. Deze structuur biedt het kind de nodige houvast tijdens de dag. Daarnaast wordt er tijdens deze momenten aandacht besteed aan het sociale en groepsgebeuren. Zo worden er liedjes gezongen, voorgelezen en kunnen de kinderen hun verhaal doen.

De tafelmomenten zien er als volgt uit:

  • 07.10 uur: aan tafel voor het ontbijt
  • 10.00 uur: aan tafel voor fruit en drinken
  • 12.30 uur: aan tafel voor de lunch
  • 15.30 uur: aan tafel voor fruit en drinken

Brengen en halen

We hebben gekozen voor breng- en ophaaltijden. Dit doen we in verband met de rust op de groep.

Ochtend:

  •   brengen tussen 07.00 en 09.00 uur
  •   ophalen tussen 12.30 en 13.00 uur

Middag:

  •   brengen tussen 12.30 en 13.00 uur
  •   ophalen tussen 16.30 en 18.00 uur

Na overleg kan er, bijvoorbeeld bij een doktersonderzoek, van deze regel worden afgeweken.

Kinderopvang Buitenleven
Ald Duerswâld 2
9241 WN Wijnjewoude

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 7.00 – 18.00 uur

Wij zijn gesloten op feestdagen.

Vakantie 2023
Bouwvak vakantie: 7 augustus t/m 20 augustus
Kerstvakantie: 23 december t/m 1 januari 2024